• Volg ons op:

Inhoud en visie

Winston’s Muziekschool is een digitale muziekmethode voor het basisonderwijs. Ervarend leren, motorische ontwikkeling, sociale cohesie en luisteren staan centraal. De lessen van Winston’s Muziekschool zijn in drie categorieën verdeeld:
 
 
 
 
 

  • Winston Mini voor groep 1 t/m 3
  • Winston’s Beat voor groep 3 t/m 8
  • Presentaties met ritmes, raps en ritmische liedjes die de kinderen in groep 4 t/m 8 uit kunnen voeren voor publiek.

 

Winston Mini kent vier lessen. De lessen zijn specifiek bedoeld voor de onderbouw. Kinderen maken al spelend kennis met muzikale regels als stilte, tempo en dynamiek. De lessen zijn zeer geschikt voor het verbeteren van de concentratie, zelfbeheersing en luistervaardigheden. In les 4 komen alle elementen terug uit de eerdere lessen. In een spannend muzikaal verhaal kunnen de kinderen in een presentatie aan ouders of andere belangstellenden laten zien en horen wat ze hebben geleerd.

Winston’s Beat is een afgerond pakket van 6 ‘levels’ voor de midden- en bovenbouw, waarin de leerlingen kennis maken met de fundamentele beginselen van het muziek maken. Verschillende aspecten worden door ervarend leren behandeld, zoals meerstemmigheid, zelf ritmes verzinnen en zelf dirigeren. Ook komen muzikale begrippen aan bod. Winston’s Beat legt daarmee een basis voor het goed kunnen leren van de ‘Presentaties’.

In de Presentaties gaan de kinderen langere en moeilijkere ritmes, raps en ritmische liedjes leren. Op de site zijn naast de lesfilmpjes ook MP3′s aanwezig om te downloaden, waardoor een presentatie uiteindelijk onafhankelijk van het digibord voor publiek uitgevoerd kan worden. De presentaties zijn gedifferentieerd naar leeftijd:

  • Junior vanaf groep 4
  • Medium vanaf groep 5
  • Master vanaf groep 7

Winston’s Muziekschool is een muziekmethode waarin voor specialisatie en diepgang is gekozen, met een duidelijke focus op de domeinen: spelen, luisteren, improviseren, componeren, presenteren en bewegen. Het doel is meervoudig, namelijk dat kinderen kennis maken met ritmische muziek en bodypercussion, maar vooral ook dat ze daar over een langere periode beter in worden en vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig muziek te kunnen maken.

Het ligt in de visie van Winston’s Muziekschool dat deze vaardigheden ook een goede basis vormen voor andere muziekactiviteiten zoals het bespelen van instrumenten of het zingen van liedjes. Voor het laatste is binnen Winston’s Muziekschool al een link gemaakt naar de methode Zangmakers (www.zangmakers.nl) in een van de Presentaties.