• Volg ons op:

Anti Spam

Winston’s Muziekschool verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een de bezoeker zich heeft geregistreerd op www.winstonsmuziekschool.nl. De gebruiker gaat automatisch akkoord met het ontvangen van zijn nieuwsbrieven bij registratie. Daarnaast zal Winston Scholsberg eigen tools en producten aanbieden via e-mail en via de website www.winstonsmuziekschool.nl.

Winston’s Muziekschool zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Op deze manier voorkom je dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan. Wij zijn tegen het verspreiden van SPAM en hanteren daarom een anti- spam beleid tegen het gebruik en het versturen van SPAM. Wij maken bij registratie van persoonlijke gegevens voor het versturen van email, altijd gebruik van opt-in registratie, d.w.z. u ontvangt uitsluitend email na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wat is SPAM?
SPAM is email die in grote hoeveelheden en zonder toestemming wordt verstuurd. Dus als er grote hoeveelheden email wordt verzonden aan geadresseerden die niet expliciet hebben aangegeven dit email te willen ontvangen kan dit worden gezien als SPAM. De Europese wetgeving houdt in dat bedrijven in Europa de opt-in regeling moeten hanteren wanneer deze e- mailcampagnes en e-mailmarketing willen versturen met een commercieel doeleinde. Zij mogen alleen e-mails versturen naar e-mailadressen waarvoor expliciet toestemming is gegeven.

Wat is Opt-in en Opt-out?
Opt-in houdt in dat de eigenaar van een e-mailadres expliciet en aantoonbaar toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mail van een bepaalde maillijst. Deze toestemming is niet overdraagbaar. Dat is betrouwbaar vast te leggen en te controleren door gebruik te maken van ‘double opt-in’. Na aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mailadres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de maillijst. Indien de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging terugstuurt, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht).
Indien de eigenaar van dat e-mailadres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan dat hij toestemt met de ontvangst van e-mails via die maillijst. Opt-out houdt in dat de ontvanger van de campagne in de gelegenheid wordt gesteld om zich uit te schrijven. Bij elke e-mail die verstuurd wordt door ons zal automatisch deze optie aanwezig zijn. Wij maken bij e-mail nieuwsbrieven altijd gebruik van een automatische opt-in registratie.